Press "Enter" to skip to content

خدمت سربازی

امروز به پلیس +۱۰ مراجعه کردم و پس از دریافت فرم عکس گرفتن به بهداشت برای واکسیناسیون فرستاده شدم.

بدنبال راهی برای پذیرش در سپاه هستم، البته اگر آشنایی پیدا بشه.

دیروز هم بعد مراجعه به پایگاه بسیج و تکمیل فرم اقدام به ثبت نام کردم ، ان شاالله چند وقت دیگه کارت فعالمم میگیرم.

Customized By AliReza © 2020